COL·LEGI de LOGOPEDES de CATALUNYA  ·  TORNAR A PROJECTES
     
     
 
Col·legi Professional de Logopedes de Catalunya que en
l'actualitat dóna servei i assessorament a més de 3.000 col·legiats/des
de tota Catalunya.

El 2008 el Col·legi Professional de Logopedes amb més representació col·legial de l'estat, ens va encomanar la creació del seu nou web i eines de comunicació amb els seus col·legiats.

Un encàrrec i repte il·lusionants. Ser els responsables de la seguretat i agilitat en la comunicació en línia amb més de 3.500 usuaris web ens va empenyer a aplicar funcions i processos client-servidor robustos i fiables.

L'entrada en vigor de les noves lleis Òmnibus va ser el punt d'inflexió que va posicionar de forma destacada al CLC en l'aplicació i ús de les NTIC col·legials.

2015 ha estat l'any de l'explosió en consultes web des de dispositius mòbils, el CLC organitza el seu 4art Congrés i de nou confia a ClickN la creació del seu web i àrees d'inscripció i pagaments en-linia.

Resultat: Un WebApp responsiu que obté de GoogleTM 100 sobre 100 en compatibilitat i experiència d'usuari mòbil.